Alexandra Georgieva

Alexandra Georgieva is a singer, songwriter and gadulka player born in Vidin, Bulgaria. At the early age of 6, she started taking gadulka lessons and was an active part of the cultural life of her hometown Vidin. She won many vocal and instrumental competitions and quickly became famous in the Bulgarian folk community being introduced as “the young Valya Balkanska”. When she was 13 years old she started performing with the Dunav Folklore Ensemble both as a singer and gadulka player. When she was just 17 years old she became a vocal tutor at the International Summer Folk Seminar in the Academy of Music, Dance and Fine Arts in Plovdiv, Bulgaria. In 2008 she was a delegate in the European Parlament in Brussels, Belgium and the Representation of the State of Baden-Wurttenberg representing Bulgarian culture and folklore. She was the official face of Orfeevo Izvorche (a famous folk music competition) and in 2008 she became the face of the Koprivshtitsa Folk Sabor (festival). She got accepted in the Academy of Music, Dance and Fine Arts in Plovdiv and due to her extraordinary merits and achievements she received her 4-year Bachelor’s degree in only 3 years. In the academy she was a part of the Academic Orchestra where she was a lead gadulka player. In 2012 she started writing and performing pop and soul music and has taken part in different concerts and competitions including the New York Times Songwriting Competition.

 

Александра Георгиева е певица, композитор и гъдулар, родена във Видин, България. От ранната 6-годишна възраст тя започва да изучава гъдулка и активно участва в културния живот на родния си град – Видин. Носител е на множество златни медали и призове от вокални и инструментални конкурси и бързо става известна в българската фолклорна общност, където я представят като “младата Валя Балканска”. На 13 години, тя започва да пее и свири на гъдулка към фолклорния ансамбъл “Дунав”. Само на 17 години, тя е вокален преподавател на Международния фолклорен летен семинар към Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив. През 2008 г. е делегат на България в Европейския парламент в Брюксел, Белгия и представителството на щата Баден-Вюртенберг, представяйки българската култура и фолклор. Била е официално лице на “Орфеево изворче” (известен фолклорен конкурс), а през 2008 г. се превръща в лицето на Копривщенския фолклорен събор. Приета е в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив и заради изключителните си успех и постижения взима 4-годишната бакалавърска степен само за 3 години. В академията тя участва в академичния оркестър, където е първа гъдулка. През 2012 г. започва да пише и изпълнява поп и соул музика и участва в различни концерти и конкурси, включително конкурса на списанието “Ню Йорк Таймс”.