Nomadi

Eric Ray

Originally a classically trained pianist, Eric has pursued both classical as well as numerous folk genres of accordion performance, having received instruction from such renowned performers as Dee Langley, Vladimir Mollov, Peggy Müller, Viatcheslav Semionov, Joe Smiell, and numerous others. He performs regularly on three classes of free reed instruments, including piano accordion, Russian chromatic accordion (Bayan), as well as Austrian diatonic button accordion (Steirische Harmonika). Eric’s performance highlights include appearances with the 2006-2007 MMEA All-State Orchestra, Flying Foot Forum, Ethnic Dance Theatre Folk Orchestra, Szászka, Orkestar Bez Ime, as well as Traki and Mila Vocal Ensemble.  As a performer of folk music, Eric specializes in the performance idioms of upper Bavarian and Austrian folk music, as well as those of Balkan and Eastern European styles of accordion performance.

 

 

Ерик Рей първоначално учи пиано и класическа музика, по-късно Ерик продължава музикалната си кариера както с класически, така и с многобройни фолклорни изпълнения на акордеон. Усъвършенства се под ръководството на такива известни изпълнители като Ди Ленгли, Владимир Моллов, Пеги Мюлер, Вячеслав Симеонов, Джо Смиел и много други. Той свири на три вида акордеон- пиано акордеон, руски хроматичен акордеон (Bayan), както и австрийски диатоничен акордеон (Steirische Harmonika). Ерик има участия в спектакли и изпълнения с “All-State Orchestra” на MMEA 2006-2007, във форума “Flying Foot”, “Ethnic Dance Theatre”, “Szászka”, групата “Orkestar Bez Ime”, както и в ансамблите “Траки” и “Мила”. Като изпълнител на народната музика, Ерик специализира в изпълнителските идиоми от северно баварската и австрийската народна музика, както и в изпълнения от балкански и източноевропейски стилове за акордеон.