Natalie Nowytski

Natalie Nowytski is a classically trained village singer, composer, multi-faceted performer, and educator specializing in traditional Eastern European vocal styling. She sings in more than 50 languages and over a dozen unique vocal styles. She has performed with folk luminaries across the US, Bulgaria, France, Czech Republic, and Serbia and has appeared on A Prairie Home Companion. US-based highlights include performances with Peter Ostroushko, Ruth MacKenzie, Orkestar Bez Ime, Mila Vocal Ensemble, Traki, The Rose Ensemble, Flying Foot Forum, Ethnic Dance Theatre, Százska, Ukrainian Village Band, Country Roads, and others. Natalie has received performance and composition awards from the McKnight Foundation, Jerome Foundation, American Composers Forum, SAGE Awards, and Minnesota State Arts Board. Her website is natalien.com.

 

 

Натали Новитски е класически обучена фолклорна певица, композитор, многостранна изпълнителка и педагог, специализираща в традиционния източноевропейски вокален стил. Тя пее на повече от 50 езика и над дузина уникални вокални стилове. Тя има участия заедно с фолклорни светила в САЩ, България, Франция, Чехия и Сърбия, така също и участие в радио-предаването “A Prairie Home Companion”. Главните ѝ американски изяви включват представления с Питър Остроушко, Рут МакКензи, гроупата “Orkestar Bez Ime”, ансамблите “Мила”, “Траки” и “Роза”, форума “Flying Foot”, Ethnic Dance Theatre, Százska, групата “Ukrainian Village”, “Country Roads” и други. Натали е получила награди за изпълнение и композиция от фондациите “Макнайт”, “Джером”, Форума на американските композитори, награди от SAGE и от Държавния съвет по изкуствата в Минесота. Нейният уебсайт е natalien.com.