Nikolay Gueorguiev

Nikolay Gueorguiev is a native of Silistra, Bulgaria and was born into a family of musicians. His father was a maker of musical instruments and his brother is a renowned accordionist. At the age of 6 he began his formal musical studies at the local music school, taking gadulka, accordion, music theory, and music history. The following year started performing with “Dobrudjanche”, a children’s folk ensemble (where he later returned as a teacher). His secondary musical studies were in the National School of Folk Arts ”Philip Kutev”, Kotel, Bulgaria. After concluding his music pedagogical studies at the University of Shumen Episkop Konstantin Preslavski, Bulgaria, Nikolay continued as an active performer in concerts, TV, radio shows, festivals, and recordings with various groups. At the same time he was an active teacher of Bulgarian folk music classes, chamber music, and gadulka at a secondary school for music, cultural community center, and children’s ensembles Grebentzi and Dobrudjanche. He later became Concert Master of the State Ensemble Silistra. Since immigrating to the United States, he has been actively involved with Ethnic Dance Theatre, Vocal Ensemble Mila, and as a co-founder of Traki group.

 

Николай Георгиев е роден в Силистра, България, в семейство на музиканти. Баща му е лютиер, а брат му е известен акордеонист. На 6-годишна възраст започва своето официално музикално обучение в местното музикално училище, изучавайки гъдулка, акордеон, музикална теория и музикална история. На следващата година започва участия с детския фолклорен ансамбъл “Добруджанче” (където по-късно се завръща като преподавател). Музикалното му образование продължава в Националното училище за народни изкуства “Филип Кутев” в Котел. След като завършва музикалното си педагогическо образование в Шуменския университет ” Еп. Константин Преславски”, Николай активно участва в изпълнения на концерти, по телевизията, радиопредавания, фестивали и записи с различни групи. В същото време е действащ учител по български фолклор, камерна музика и гъдулка в средното училище за музика, както и в културния читалищен център; в детските ансамбли “Гребенче” и “Добруджанче”. По-късно става концерт майстор на Държавния ансамбъл “Силистра”. След установяването си в Съединените щати, той активно сътрудничи с “Ethnic Dance Theatre, вокалния ансамбъл “Мила” и е съосновател на групата “Траки”.