Toli Georgiev

Apostol Georgiev was born to a family of professional musicians and raised with love for Bulgarian folklore, playing gaida (bagpipe), piano, clarinet and saxophone. He graduated from the National School of Music in Shiroka Luka, Bulgaria and received a Bachelor’s degree from the Academy of Music, Dance and Fine Arts in Plovdiv. He has performed throughout Europe solo and as a part of world-renowned ensemble “Dragostinfolk”, taking part in numerous concerts and festivals, and winning many instrumental competitions. He has performed with renowned musicians such as Theodosi Spassov, Nedyalko Nedyalkov, Ivo Ralchev, Ivan Milev, Turkish clarinet celebrity Husnu Senlendirici, among others. He started composing at an early age and some of his music pieces were performed by the Academic Orchestra at the Music Academy in Plovdiv, Flamboura Folk Band, Medeni Zvuncheta Vocal Ensemble, and London-based Perunika Trio. In 2011, Apostol began his work as a studio and sound engineer, specializing in mixing and mastering. He has collaborated with renowned DJs and artists from all over the world, including FloRida’s producer, remixing Celine Dion’s “Loved Me Back To Life”. He has worked to collect and preserve Bulgarian folk music for years. After he moved to Minneapolis, MN in 2015, the idea for Nomadi – a band that promotes Bulgarian folklore – was born.

 

Апостол Георгиев е роден в семейство на професионални музиканти и е закърмен с любовта към българския фолклор, свири на гайда, пиано, кларинет и саксофон. Завършва Националното музикално училище в Широка лъка и получава бакалавърска степен от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив, специалност Изпълнителско изкуство. Участвал е в множество концерти и фестивали в Европа, както като индивидуален изпълнител, така и като част от световноизвестния ансамбъл “Драгостинфолк”; печели много инструментални конкурси. Има участия с реномирани музиканти като Теодоси Спасов, Недялко Недялков, Иво Ралчев, Иван Милев, турския кларинетист-знаменитост Хюсню Сенлендиричи и др. Започва да композира от ранна възраст и някои от музикалните му произведения са изпълнявани от Академичния оркестър към музикалната академия в Пловдив, фолклорната група “Фламбура”, вокалния ансамбъл “Медите звънчета”, както и от базираното в Лондон “Перуника трио” и др. През 2011г. Апостол започва своята работа като студиен и звуков инженер, специализира в миксиране и усъвършенстването на музикални творби. Той е сътрудничил с известни диджеи и изпълнители от цял свят, включително и с продуцента на FloRida, обработва всепризнатата песен на Селин Дион “Loved Me Back To Life”. В продължение на години работи върху събирането и съхраняването на българска народна музика и след преместването си в Минеаполис през 2015 г., се ражда и идеята за “Номади” – група, която да популяризира българския фолклор.